Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Sitemap

Oversigt over Planportalens sider

 Planportal


 Kommuneplan


 Temaplaner


       Vandforsyning


             Vores grundvand


             Vandværkerne


             Forsyningsnettet


             Forbrugerne


             Find dit vandværk


                   Vandværker


       Vandhandleplan


             Statslige vandplaner


             Handleplanens indsatser


             Prioriteringskriterier


             Indsatser


             Anden planlægning


       Plan- og udviklingsstrategi


             Om Plan- og udviklingsstrategien


             7 pejlemærker


                   Medborgerskab


                   Bæredygtighed


                   Uddannelse


                   Sundhed


                   Bosætning


                   Erhverv


                   Bymønster


             Hidtidig planlægning


             Offentliggørelse


       Indsatsplaner


             Orø


                   Baggrund


                   Grundvandskortlægningen


                   Vandværkerne


                   Indsatskatalog


                   Specifikke indsatser


                   Retningslinjer


                   PDF


             Holbæk øst


             Tølløse


       Landskabsplan


             Find på liste


                   01 Dragerup


                   02 Eriksholm


                   03 Allerup


                   04 Orø


                   05 Tuse Næs


                   06 Favrbjerg


                   07 Hørbygård


                   08 Lammefjorden


                   09 Svinninge Vejle


                   10 Gudmandstrup


                   11 Gislinge


                   12 Torslunde


                   13 Kobbel Å


                   14 Tuse Å


                   15 Søstrup


                   16 Knabstrup


                   17 Stigs Bjergby


                   18 Aggersvold


                   19 Hjembæk


                   20 Holmstrup


                   21 Skamstrup


                   22 Tømmerup


                   23 Store Åmose


                   24 Vedebjerg


                   25 Krøjerup


                   26 Undløse Nord


                   27 Undløse


                   28 Ugerløse


                   29 Galge overdrev


                   30 Maglesø


                   31 Lunderød


                   32 Arnakke


                   33 Elverdams Å


                   34 Nr. Vallenderød


                   35 Tysinge


                   36 Ordrup


                   37 Kr. Eskilstrup


                   38 Stestrup Old


       Naturhandleplaner


       Klimatilpasningsplan


             Klimatilpasning


             Hvem har ansvaret?


             Klimaændringer


             Kortlægning


                   Kortlægning


             Indsatser


             Samarbejde


                   Hensigtserklæring og samarbejde


             Fremtid


       Spildevand


             Indledning


             Politik og mål


             Investeringsplan


             Rammer for spildevand


             Ret og pligt


                   Privat spildevandslav


       Strategisk varmeplan


             Indledning


             Udviklingsscenarier


             Hovedkonklusioner og perspektivering


             De konkrete tiltag


             Holbæk by


             Øvrige byer


             Det åbne land


             Nye udstykninger


    

 Lokalplaner


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk