Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Sjællandsprojektet

Strukturbillede 2030

Strukturbillade 2030

Strukturbillede 2030 indeholder fælles principper for, hvordan byerne og de trafikale strukturer i Region Sjælland kan udvikle sig bæredygtigt frem til år 2030 og regionen kan stå stærkere.

I 2008 besluttede de 17 kommuner i Region Sjælland, Region Sjælland, Movia, Transportministeriet og Miljøministeriet at starte et fælles, frivilligt projekt om byudvikling og infrastruktur, der stimulerer mere levende, bæredygtige og transporteffektive byer, giver fortsat byvækst og større vækst i arbejdspladser, reducerer transportbehov og miljøgener, og gør regionen mere robust og mindre afhængig af bil.

Regionen stilles dermed stærkere i forhold til den kommende byudvikling i hovedstadsområdet.

Modelberegninger viser, hvor meget CO2-udslip, der vil kunne spares alene ved at indpasse de fælles principper i den kommunale og regionale planlægning.

     
 

Download

 

Hent Strukturbillede 2030 og den tilhørende miljøvurdering findes på Naturstyrelsens hjemmeside 
naturstyrelsen.dk.

 
     

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk