Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Aktuelle afgørelser og tilladelser

Du er her: Home Planportal Aktuelle afgørelser og tilladelser

Aktuelle afgørelser og tilladelser

Gl. Skovvej 39B, 4340 Tølløse

15. november 2018

Landzonetilladelse til koldhal

Læs mere 


Pomonavej 7, 4420 Regstrup

14. november 2018

Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere 


Pippin Sturmersvej 15, 4420 Regstrup

14. november 2018

Afslag på ansøgning om dispensation

Læs mere 


Malusvej 6, 4420 Regstrup

14. november 2018

Afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan

Læs mere 


Guldborgvej 9, 4420 Regstrup

14. november 2018

Afslag på ansøgning dispensation fra lokalplan

Læs mere 


Cox Orangevej 17, 4420 Regstrup

14. november 2018

Afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 4.16 Boliger ved Syvvejen på Orø

14. november 2018

Holbæk Kommune har den 12. november 2018 vedtaget Lokalplan 4.16 Boliger ved Syvvejen på Orø endeligt.

Læs mere 


Overdrevsvej 17, 4420 Regstrup

13. november 2018

Tilladelse til at opføre anlæg for mobiltelefoni

Læs mere 


Slotsvolden 11, 4300 Holbæk

12. november 2018

Tilslutningstilladelse til vand fra fedtudskiller

Læs mere 


Nordvestvej 4, 4520 Svinninge

12. november 2018

Afslag på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere 


Kagerupvej 32, 4420 Regstrup

9. november 2018

Afgørelse om ikke VVM pligt i forbindelse med skovrejsning

Læs mere 


Nørupvej 13, 4420 Regstrup

8. november 2018

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven

Læs mere 


Friheden 3, 4440 Mørkøv

8. november 2018

Landzonetilladelse til udstykning af vindmølleparcel

Læs mere 


Tilladelse til etablering af sandfang i Kalvemose Å

6. november 2018

Afgørelse om at fremme etableringen af et sandfang i Kalvemose Å ved st. 5875 for at nedbringe behovet for oprensninger

Læs mere 


Udstykningen Oldtoften

6. november 2018

Tilladelse til nedsivning og udledning af vejvand fra matr.nr. 80a Holbæk Markjorder, Sankt Nikolaj

Læs mere 


Wegenersminde Udstykningen

6. november 2018

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra matr.nr. 5b Holbæk Markjorder, Sankt Nikolaj

Læs mere 


Dispensation til dæmningsudvidelse ved Regstrup Å

2. november 2018

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Læs mere 


Vipperød Bakker

1. november 2018

Etablering af støjvold

Læs mere 


Børrehovedvej 29, 4305 Orø

31. oktober 2018

Landzonetilladelse til helårsbeboelse i sommerhus

Læs mere 


Staslundevej 46, 4300 Holbæk

30. oktober 2018

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Læs mere 


Tempelvej 14, 4390 Vipperød

26. oktober 2018

Landzonetilladelse til grisehytter

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest.

26. oktober 2018

Kommunalbestyrelsen har den 24. oktober 2018 vedtaget Lokalplan 2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest.

Læs mere 


Østre Vej 7, 4532 Gislinge

25. oktober 2018

Afgørelse om at skovrejsning ikke er VVM pligtigt

Læs mere 


Kundbyvej 11, Marke, 4520 Svinninge

25. oktober 2018

Landzonetilladelse til ny bolig

Læs mere 


Hammershusvej 94, 4370 St. Merløse

25. oktober 2018

Tilladelse til indvinding af grundvand

Læs mere 


Tølløsevej 294, 4340 Tølløse

24. oktober 2018

Landzonetilladelse til tredje bolig

Læs mere 


Kalundborgvej 224, 4300 Holbæk

24. oktober 2018

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af carport

Læs mere 


Hovedgaden 2, 4420 Regstrup

23. oktober 2018

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape I og kommuneplantillæg 43

19. september 2018

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 12. september 2018 vedtaget Lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape I med tilhørende kommuneplantillæg nr. 43.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 3.81 i Holbæk Øst

17. august 2018

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 15. august 2018 vedtaget lokalplan 3.81 Boligområdet Olden

Læs mere 


Vedtaget: Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 50-64 vedtaget

6. august 2018

Holbæk Kommune har den 6. august 2018 vedtaget Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen, Holbæk Øst og kommuneplantillæg 42

2. juli 2018

Holbæk Kommunalbestyrelse har den 27. juni 2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 42 og Lokalplan 3.80 Boligområde ved Oldhøjen, Holbæk Øst.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 19.14, for omdannelse af ældrecenter ved Tølløsevej til boliger vedtaget

26. juni 2018

Holbæk Kommune har den 26. juni 2018 vedtaget lokalplan 19.14 for omdannelse af ældrecenter ved Tølløsevej til boliger

Læs mere 


Her finder du alle annoncer inden for plan og miljøområdet fra Holbæk Kommune på planer.holbaek.dk.

Der blive ikke annonceret i kommunens ugeaviser om lokal- og kommuneplaner, landzoneafgørelser, miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser, dispensationer, råstoftilladelser m.m.

Tilbage til forsiden

     
 

Få et nyhedsbrev

 

Du har mulighed for at tegne et abonnement på nyhedsbreve fra hjemmesiden. Du kan vælge flere nyhedskategorier.

Tilmeld dig Holbæk Kommunes nyhedsbreve her.

 
     

Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk