Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Aktuelle afgørelser og tilladelser

Du er her: Home Planportal Aktuelle afgørelser og tilladelser

Aktuelle afgørelser og tilladelser

Dyrehavevej 39, 4340 Tølløse

23. januar 2020

Landzonetilladelse til at opføre et læskur på 75 m2

Læs mere 


Enghaven 7, 4520 Svinninge

22. januar 2020

Landzonetilladelse til læskur

Læs mere 


Holbækvej 46, 4340 Tølløse

17. januar 2020

Landzonetilladelse til mellemgang

Læs mere 


Bakkerupvej 5, 4440 Mørkøv

17. januar 2020

Landzonetilladelse til udhuse

Læs mere 


Etablering af slæbested ved Åmose Å

16. januar 2020

Ansøgning om etablering af slæbested ved Åmose Å

Læs mere 


Skjoldenæsvej 270, 4330 Hvalsø.

16. januar 2020

Landzonetilladelse til ny sø.

Læs mere 


Johannesmark og Mariehaven

14. januar 2020

Lovliggørelse af udledningstilladelse til udledning af overfladevand

Læs mere 


Bygaden 32, 4305 Orø

14. januar 2020

Landzonetilladelse til indretning af pizzaria

Læs mere 


Næsbyvej 32, 4305 Orø.

9. januar 2020

Landzonetilladelse til ny sø.

Læs mere 


Gl. Skovvej 117, 4420 Regstrup

9. januar 2020

Landzonetilladelse til et løsdriftskur-udebokse på ca. 55 m2

Læs mere 


Aggersvoldvej 39, 4450 Jyderup

9. januar 2020

Landzonetilladelse til ridebane

Læs mere 


Brændholtvej 40, 4350 Ugerløse

6. januar 2020

Holbæk Kommune har meddelt tillæg til miljøtilladelse til smågriseproduktion.

Læs mere 


Ordrupvej 20, 4370 St. Merløse

6. januar 2020

Afslag på ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere 


Vedtagelse af lokalcenter ved Kalundborgvej og kommuneplantillæg 15

18. december 2019

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 11. december 2019 vedtaget Lokalplan 2.90 for lokalcenter ved Kalundborgvej, Holbæk by med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15.

Læs mere 


Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen for Lokalplan 20.18

4. december 2019

Miljøstyrelsen har den 15. november 2019 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for ovenstående lokalplanområde, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Læs mere 


Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen for Lokalplan 2.67 og 2.82

4. december 2019

Miljøstyrelsen har den 5. november 2019 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for ovenstående lokalplanområder, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Læs mere 


Vedtagelse for Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup og kommuneplantillæg 13

26. november 2019

Kommunalbestyrelsen har den 13. november 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 11.19 for Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup.

Læs mere 


Endelig Lokalplan 6.18 for Boliger i det vestlige Hagested og kommuneplantillæg 1

24. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 23. oktober 2019 vedtaget Lokalplan 6.18 for Boliger i det vestlige Hagested med tilhørende kommuneplantillæg nr. 1.

Læs mere 


Endelig vedtagelse af Lokalplan 20.23 i Vipperød Syd

16. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2019 vedtaget lokalplan 20.23 for Boliger ved Nygårdsvej, Vipperød Syd.

Læs mere 


Vedtaget: Lokalplan 14.12 for et besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø og kommuneplantillæg 12

2. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 14. august 2019 vedtaget Lokalplan 14.12 for et besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12.

Læs mere 


Endelig vedtagelse af Lokalplan 2.88 i Holbæk Vest

17. september 2019

Holbæk har den 17. september 2019 vedtaget lokalplan 2.88 Boligområde ved Torpet II, Holbæk Vest

Læs mere 


Kommuneplantillæg 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd vedtaget

28. august 2019

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd.

Læs mere 


Tølløsevej 294, 4340 Tølløse

24. oktober 2018

Landzonetilladelse til tredje bolig

Læs mere 


Her finder du alle annoncer inden for plan og miljøområdet fra Holbæk Kommune på planer.holbaek.dk.

Der blive ikke annonceret i kommunens ugeaviser om lokal- og kommuneplaner, landzoneafgørelser, miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser, dispensationer, råstoftilladelser m.m.

Tilbage til forsiden

     
 

Få et nyhedsbrev

 

Du har mulighed for at tegne et abonnement på nyhedsbreve fra hjemmesiden. Du kan vælge flere nyhedskategorier.

Tilmeld dig Holbæk Kommunes nyhedsbreve her.

 
     

Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk